Lời Hằng Sống Thứ Hai 13.03.2017: SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT, Linh mục Phao lô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :