Lời Hằng Sống Thứ Sáu 03.03.2017: BAO GIỜ HỌ MỚI ĂN CHAYLời Hằng Sống
Thứ Sáu 03.03.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :