Lời Hằng Sống Thứ Sáu 17.03.2017: SỐNG THA THỨLời Hằng Sống
Thứ Sáu 17.03.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :