Lời Hằng Sống Thứ Tư - Lễ Tro 01.03.2017: CHA CON THẤU SUỐT BÍ ẨN SẼ TRẢ CÔNG CHO CON

Lời Hằng Sống
Thứ Tư 01.03.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :