Nhớ về cha Phụng với bài giảng: Tám loại người được Chúa chúc phúcNhân dịp kỷ niệm lễ giỗ giáp năm 02.03.2017 cha Mathew Vũ Khởi Phụng, DCCT, GNsP xin mời quý vị nghe lại bài giảng của ngài chia sẻ về nhóm người được Thiên Chúa chúc phúc.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes