Thứ Bảy 11/03/2017 Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài GònThứ bảy 11/03/2017 Hành Hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Thần trí tôi hớn hở mừng vui trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi"

0 nhận xét :