VATICAN TV: 2017.03.17 Penitential LiturgyPope Francis presides over the Penitential Liturgy on occasion of Lenten.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes