Ngữ pháp Thông dụng: Trạng từ tần suất (VOA)Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Trong tiếng Anh, các trạng từ "always, usually, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely and never” được dùng để để mô tả tần suất thực hiện một hoạt động. Tuy nhiên mỗi trạng từ sẽ được dùng tuỳ vào hoàn cảnh khác nhau. Để tìm hiểu kỹ hơn về việc dùng trạng từ tần suất, cùng theo dõi video sau đây với VOA nhé. 

Các trạng từ tần suất thường đứng giữa chủ ngữ và động từ. Một vài trạng từ thì linh hoạt hơn và số khác thì hạn chế hơn.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes