Sự thật sẽ giải thoát chúng ta - bài giảng của Lm. Antôn Đặng Hữu Nam nhân dịp kỷ niệm 1 năm thảm họa FormosaSự thật sẽ giải thoát chúng ta - bài giảng của Lm. Antôn Đặng Hữu Nam nhân dịp kỷ niệm 1 năm thảm họa Formosa

0 nhận xét :