Tĩnh Tâm Gia Trưởng và Hiền Mẫu Mùa Chay 2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 06/04/2017Tĩnh Tâm Gia Trưởng và Hiền Mẫu Mùa Chay 2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_ www.dcctvn.org 06/04/2017
“Lời Chúa là đèn soi bước con đi, là ánh sáng chỉ đường cho con.” (TV 119, 105)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes