Trực tiếp: Tĩnh Tâm Thiếu Nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua Mùa Chay 2017 III - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp05/04 Tĩnh Tâm Thiếu Nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua Mùa Chay 2017 III - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_ www.dcctvn.org
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19, 14)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes