Đài phát thanh Vatican, thứ ba 23.05.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ ba 23.05.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Chờ đợi quyết định của Tòa Thánh về Mễ Du
- Một gia đình hiệp nhất và can đảm đón nhận sự sống
- Linh đạo Kitô giáo về cái chết

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes