Đài phát thanh Vatican, thứ hai 15.05.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha
- Về tình hình Thánh Địa hiện nay
- Những biến cố tôn giáo nổi bật tuần qua
- Một số phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima

0 nhận xét :