Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 12.05.2017


Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Trước ngưỡng cửa cuộc hành hương của Đức Thánh Cha tại Fatima
- Cái chết hạnh phúc hạnh phúc của ông Benito sau khi rước Mình Thánh Chúa và tay trong tay người vợ yêu quý
- Thánh vịnh 83: Lời khẩn nài cầu xin chống lại các thù địch của Thiên Chúa

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes