Đài phát thanh Vatican, thứ tư 24.05.2017
Đài phát thanh Vatican, thứ tư 24.05.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Tình hình bách hại Kitô hữu tại Bắc Hàn (Triều Tiên)
- Gương kiên trì học đọc Thánh Kinh của
- Sự tăng trưởng và thay đổi của các nhân đức

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes