Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 20 - 23/04/2017Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 20 - 23/04/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. TGP. Hà Nội: Giao lưu Giới trẻ liên giáo xứ tại Hoàng Nguyên
2. GP. Hưng Hóa: Giới Trẻ Gx. Lạc Hồng Mừng Lễ Quan Thầy Thánh Matthia
3. GP. Hải Phòng: Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Lương Khê
4. TGP. Huế: Thánh lễ Bế giảng lớp Thần học Liên dòng Nữ
5. GP. Phan Thiết: Lễ hội cho người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt lần thứ 3

Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes