Lời Hằng Sống Thứ Ba 09.05.2017: TÔI VÀ CHA TÔI LÀ MỘTLời Hằng Sống
Thứ Ba 09.05.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :