Lời Hằng Sống Thứ Ba 09.05.2017: TÔI VÀ CHA TÔI LÀ MỘTLời Hằng Sống
Thứ Ba 09.05.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes