Ngữ pháp Thông dụng: Mệnh đề thời gian (VOA)

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Trong video lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mệnh đề thời gian. Một mệnh đề là một cụm từ có chủ ngữ và động từ. Một mệnh đề thời gian là một mệnh đề có từ như “before” hay “after.” Vậy chúng ta sẽ dùng chúng như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi.

Để có một mệnh đề thời gian, bạn dùng:
Before + chủ ngữ + động từ
Hoặc
After + chủ ngữ + động từ

Một mệnh đề thời gian có thể đặt sau hoặc đặt trước một mệnh đề chính và sẽ không làm thay đổi nghĩa của câu.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes