Thánh Lễ Chúa Nhật 5A Phục Sinh ngày 21-5-2017Thánh Lễ Chúa Nhật 6A Phục Sinh do Lm. Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, C.Ss.R chủ tế và thuyết giảng ngày 21-5-2017 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes