Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Low-hanging fruit (VOA)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes