Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 24.05.2017: Dù trong nghịch cảnh, vẫn tin vào tình thương ChúaĐức Thánh Cha tiếp kiến chung, 24.05.2017: Dù trong nghịch cảnh, vẫn tin vào tình thương Chúa

0 nhận xét :