Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 11.06.2017
Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 11.06.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi
- Gia đình phản ánh mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như thế nào
- Lịch sử các lần Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe, Mehico

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes