Đài phát thanh Vatican, thứ ba 13.06.2017Đài phát thanh Vatican, thứ ba 13.06.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Bảo tồn và sử dụng các đại dương và biển cả
- Câu chuyện về bàn tay bị đập vỡ
- Sự phán xét riêng sau khi chết

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes