Đài phát thanh Vatican, thứ ba 27.06.2017
Đài phát thanh Vatican, thứ ba 27.06.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Trước ngưỡng cửa Công nghị tấn phong 5 Hồng Y mới
- Chia sẻ kinh nghiệm mục vụ tại các khu ổ chuột
- Sự thanh luyện sau khi chết

0 nhận xét :