Bài giảng Thánh Lễ đầu tiên của Đức Tân Giám mục GIoan Đỗ Văn Ngân tại quê nhà Kim ThượngBài giảng Thánh Lễ đầu tiên của Đức Tân Giám mục GIoan Đỗ Văn Ngân tại quê nhà.
Cha Đaminh Ngô Công Sứ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes