Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 17 - 24/06/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 17 – 24/05/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. TGP. Hà Nội: Cung nghinh Mình Thánh Chúa
2. GP. Thái Bình: mừng lễ Bổn mạng Thánh Đa-minh Sa-vi-ô
3. TGP. Huế: Khai giảng Lớp Hè Tình Thương 2017 tại Giáo xứ Cây Da
4. GP. Kontum: Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng của Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị
5. GP. Ban Mê Thuột: Khai mạc Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo phận
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes