Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT 04/06/2017 Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt NamNhư Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. (Ga 20,21-22)
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài gòn dcctvn.org 04/06/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes