Gặp gỡ, Thánh Lễ Đại Hội - Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 26/06-2017 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. thần trí tôi hớn hở vui mừng.Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47)
Gặp gỡ, Thánh Lễ Đại Hội - Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 26/06-2017 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes