LHS Chúa Nhật 04.06.2017: CAN ĐẢM XÂY DỰNG XÃ HỘI CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNHLời Hằng Sống
Chúa Nhật 04.06.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :