LHS Thứ Bảy 24.06.2017: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢLời Hằng Sống
Thứ Bảy 24.06.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :