LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 06.06.2017: TRẢ LẠI CHO CHÚALỜI HẰNG SỐNG
Thứ Ba 06.06.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :