Lời Hằng Sống Thứ Ba 27.06.2017: ANH EM HÃY LÀM CHO NHAULời Hằng Sống
Thứ Ba 27.06.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :