Lời Hằng Sống Thứ Bảy 01.07.2017: ANH EM TIN THẾ NÀO THÌ SẼ ĐƯỢC NHƯ VẬY..Lời Hằng Sống
Thứ Bảy 01.07.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :