Lời Hằng Sống Thứ Năm 08.06.2017: THIÊN CHÚA TRONG CON NGƯỜILời Hằng Sống
Thứ Năm 08.06.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes