Ngữ pháp Thông dụng: Từ hạn định (VOA)Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Có lẽ chúng ta không thường nhắc tới từ hạn định nhưng đây là một khái niệm rất quan trọng trong tiếng Anh. Một từ hạn định là từ đứng ở đầu một cụm từ. Nó cung cấp thông tin về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nó còn cho chúng ta biết cụm danh từ đó là cụ thể hay chung chung. Hãy cùng xem video tuần này để cùng hiểu rõ hơn về cách dùng nó các bạn nhé.

Chẳng hạn như “the boy” và “a boy”. “A boy” nói về một cậu bé chung chung, ai cũng được. Trong khi “the boy” là một cậu bé cụ thể.

Các từ hạn định cụ thể phổ biến bao gồm các đại từ sở hữu như his, her, their, your...

Chúng ta đã đề cập về các từ hạn định cụ thể. Vậy còn từ hạn định nói chung thì sao?

Các từ hạn định nói chung phổ biến là: a, an, any, another, other, and what.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes