Thánh Lễ Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô ngày 18-6-2017
Thánh Lễ Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum chủ tế và thuyết giảng ngày 18-6-2017 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA

0 nhận xét :