Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 02.06.2017: Chăn dắt Dân Chúa với lòng khiêm nhườngThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 02.06.2017: Chăn dắt Dân Chúa với lòng khiêm nhường

0 nhận xét :