Đức Cha Nguyễn Chí Linh trong số 36 TGM nhận dây Pallium – Ý nghĩa của dây này.Đức Cha Nguyễn Chí Linh trong số 36 TGM nhận dây Pallium – Ý nghĩa của dây này.

0 nhận xét :