Đức cha Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân ngỏ lời cám ơn đến Quê nhà Kim Thượng - Gia KiệmWGPXL- Đức cha Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân ngỏ lời cám ơn đến Quê nhà Kim Thượng - Gia Kiệm

0 nhận xét :