Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 30.07.2017Chương trình hôm nay gồm có: - Bản tin - Hít thở trong tình yêu dịu ngọt của Thiên Chúa - Về những hiện tượng mang dấu thánh - Hiện tượng các di tích tạ ơn tại các trung tâm Thánh Mẫu

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes