Đài phát thanh Vatican, thứ bảy 08.07.2017Đài phát thanh Vatican, thứ bảy 08.07.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Suy niệm Lời Chúa
- Những biến cố xã hội nổi bật tuần qua
- Đức Hồng Y Gerhard Mueller và nghĩa vụ bảo vệ Đức Tin

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes