Đài phát thanh Vatican, thứ năm 20.07.2017Đài phát thanh Vatican, thứ năm 20.07.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Phỏng vấn Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh về ý nghĩa cử chỉ lột bỏ của Thánh Phanxico thành Assisi.
- Nhóm phụ nữ tự nguyện đồng hành với các bệnh nhân liệt kháng
- Can đảm ra đi

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes