Giảng lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên 6g 30 – Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng CSsR 09/07/2017Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi
Giảng lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên 6g 30 – Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng CSsR 09/07/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes