Hai năm chuẩn bị cho việc Trùng tu nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài GònNguồn: WGPSG: Linh mục Inhaxio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn, trưởng Ban Trùng tu trình bày những việc làm từ năm 2015-2017 chuẩn bị cho việc trùng tu Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes