LHS Chúa Nhật 02.07.2017: ANH EM HÃY VÁC THẬP MÌNH MÀ THEO THẦYLời Hằng Sống
Chúa Nhật 02.07.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :