Lời Hằng Sống Chúa nhật XIV 09.07.2017: HÃY ĐẾN VÀ Ở CÙNG GIÊSULời Hằng Sống
Chúa nhật XIV TN 09.07.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :