Lời Hằng Sống Thứ Năm 06.07.2017: CHÚA CHỮA LÀNH CHO CHÚNG TALời Hằng Sống
Thứ Năm 06.07.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :