Lời Hằng Sống Thứ Tư 19.07.2017: TÂM HỒN KHIÊM TỐNLời Hằng Sống
Thứ Tư 19.07.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :