Lời Hằng Sống Thứ Tư 19.07.2017: TÂM HỒN KHIÊM TỐNLời Hằng Sống
Thứ Tư 19.07.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes