Bài giảng: ƠN GỌI TÌNH YÊU THƯƠNG TRONG ĐỨC GIÊSU KITÔ - Lm. Lê Quang Uy.ƠN GỌI TÌNH YÊU THƯƠNG TRONG ĐỨC GIÊSU KITÔ - Lm. Lê Quang Uy.

0 nhận xét :