Thánh lễ an táng Đức ông G.B Lê Xuân Hoa, tại giáo xứ Vinh An, giáo phận Phan Thiết, vào sáng ngày 22.07.2017.Thánh lễ an táng Đức ông G.B Lê Xuân Hoa, tại giáo xứ Vinh An, giáo phận Phan Thiết, vào sáng ngày 22.07.2017.

0 nhận xét :